Brändö Andelshandel

 

 

Kort om företaget

 

Brändö Andelshandel är ett kooperativ grundat år 1906 och medlem i SOK. Ägare är ca 150 medlemmar, de flesta är från Brändö. 2014 hade Brändö Andelshandel en omsättning på ca 1,2 milj euro

 

Brändö Andelshandel började sin verksamhet i det hus som är nuvarande Trixies Shop. År 1944 byggdes nytt affärshus i Finnvik, det hus som idag fungerar som hyresbostad och där Lokaltapiola verkar. 1971 togs den nuvarande affärsfastigheten i bruk. 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

Brändö Andelshandel

Brändöby

AX 22920 Brändö

 

Telefon butiken:           018 - 56 210

 

Telefon kontoret/

butikschefen:               018 – 56 107 eller 040 5637 688

 

Fax:                             018 – 56 150

 

E-post:                       

 

Fo-nummer:                 044666-1

 

Skattegränsnummer:    0488-7                         

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2.9.2015